PCR-TEST & MEDICAL CERTIFICATE! We can help you with necessary tests and documents for travel. READ MORE\ Vi utför inte vaccinering av Covid-19.

Vitaminer och tillskott

Vitaminer och en god balans av kroppens olika ämnen är ett måste för att du ska må bra. Vår erfarenhet är att dagens kosttrender påverkar vissa människor negativt genom att de riskerar att få brister av t ex Vitamin B-12 och järn. Är du dessutom en menstruerande kvinna är behovet av järn ännu större. Som boende i Norden är halten av Vitamin D vanligtvis låg. Brist på ovanstående ämnen kan göra oss trötta, hängiga, andfådda etc. Som ett komplement till en allsidig kost har Hedda Care, för din service, valt att utveckla två olika preparat.

myimage
JÄRNPULVER
myimage
VITAMIN D3