PCR-TEST & MEDICAL CERTIFICATE! We can help you with necessary tests and documents for travel. READ MORE\ Vi utför inte vaccinering av Covid-19.
img

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Önskar du söka vård och har en sjukvårdsförsäkring?

Hedda Care har avtal med ett flertal försäkringsbolag varför det alltid lönar sig att be om att få komma till oss. Försäkringsbolaget bokar då ett besök till någon av våra vårdgivare beroende på vad du söker för.

Täcker inte din försäkring det du söker för?

Försäkringsbolagen kan ha undantag för vissa sjukdomar och tillstånd i sina villkor och ibland finns så kallade klausuler för sjukdomar som du hade innan du tecknade din försäkring. I de fallen ditt besök inte täcks av en försäkring har du möjlighet att själv betala för ditt besök, eventuella undersökningar samt prover.