PCR-TEST & MEDICAL CERTIFICATE! We can help you with necessary tests and documents for travel. READ MORE\ Vi utför inte vaccinering av Covid-19.
img

Persondata

Vi på Hedda Care arbetar med att utveckla vården dagligen. I samband med att du söker vård hos oss ger du samtycke till hantering av personuppgifter. För oss kommer du som patient i första hand och vi värnar om din integritet och skyddar på så vis dina uppgifter vid användning av våra tjänster.

Vem är ansvarig för dina uppgifter?  

Hos oss sker hanteringen av personuppgifter på ett sätt där vi i möjligaste mån endast använder de mest nödvändiga uppgifterna för att kunna fullfölja leveransen av våra tjänster till kunden. Personuppgiftsansvarig på Hedda Care är Sara Löfgren. 

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med användning av våra tjänster så är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Insamling av dina personuppgifter

De personuppgifter som Hedda Care behandlar hämtas när du som patient bokar tid för en av våra tjänster. Vid kommunikation genom kanaler så som e-post medger avsändaren ett eget ansvar i att informationen lämnas till mottagaren. Hedda Care rensar och raderar regelbundet information i aktuella kanaler och system för att personuppgifterna hanteras på ett så säkert sätt som möjligt. 

Ändamål för behandling 

För att kunna erbjuda tjänsterna på ett korrekt och kundanpassat sätt så behöver kundinformation samlas in och sparas. Vi behöver använda dina uppgifter för att säkerställa din identitet och kunna kommunicera med dig som patient gällande dina ärenden. 

Som vårdgivare är vi även tvungna att använda dina patientuppgifter för att kunna föra en journal över din vård vilket är en legal skyldighet. Från och med att den sista anteckningen gjorts i din journal är vi enligt lag skyldiga att bevara journalhandlingarna i minst tio år.  

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig samt kunna tillhandahålla dig hälso- och sjukvård och fullgöra våra skyldigheter som vårdgivare. 

Dina användaruppgifter används även för att vi skall kunna hjälpa dig om du kontaktar oss i supportärenden, exempelvis gällande våra tjänster. Dina personuppgifter används då för att kunna kommunicera med dig som patient, kunna identifiera dig samt kunna supporta dig och utreda dina frågor eller synpunkter.  

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla både ditt och vårt intresse att tillhandahålla dig support. Dina personuppgifter behandlas så länge ärendet löper och raderas därefter.  

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag, domar eller myndighetsbeslut om det är något som krävs. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser. 

Hur vi delar dina uppgifter? 

Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part utan som huvudregel ska bara personer som har behov av tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete också ha tillgång till dem. 

Hur vi skyddar dina uppgifter 

Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande eller missbruk. Dina uppgifter lagras på platser som endast är tillgängliga för våra anställda som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning. Vi använder tekniska verktyg som skyddar dina personuppgifter väl och vår personal och anställda är utbildade i vikten av att upprätthålla säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar och alla har fått sekretessavtal och signerat dessa. 

Som vårdgivare har vi även tystnadsplikt för personuppgifter som lagras i din patientjournal. Endast anställda på Hedda Care som behöver uppgifterna för att delta i din vård eller för att kunna utföra sitt arbete får ta del av dessa.  

Informationssäkerhetsåtgärder har applicerats avseende e-posten. Detta innefattar åtgärder som till exempel att skydda e-posten från obehörig åtkomst från utomstående, att införa tydliga krav på användarnamn och lösenord samt att ha ett lösenord med hög säkerhet.

Information om eller ändring av uppgifter

Om du önskar få information om de uppgifter som vi har kring dig eller önskar någon ändring, tex att ta bort uppgifter som är möjliga för oss att radera, utan att vi inte kan följa de legala krav som ställs på oss som vårdgivare gällande journalföring, så kontakta vår kundsupport.

Fler poster om hur vi behandlar personuppgifter

myimage
Bokningsvillkor
myimage
Cookies