img

SENIORLÄKARE (Geriatriker)

Är du äldre och/eller tar flera olika mediciner erbjuder vi besök hos vår seniorläkare (specialist inom geriatrik). Tillsammans går ni igenom din sjukdomshistoria och de läkemedel du tar samt hur de påverkar varandra. Läkaren ser även över eventuella behov av medicinjusteringar för att maximera ditt välmående. Om du upplever att ditt minne försämrats erbjuder vi en högkvalitativ minnesutredning med syfte att upptäcka tidiga tecken på demens.

Se våra priser här.

Mer om läkarbesök

myimage
PSYKIATRIKER
myimage
FAMILJELÄKARE (Specialist i allmänmedicin)
myimage
GYNEKOLOG
myimage
BARNLÄKARE
myimage
HJÄRTSPECIALIST (kardiolog)