img

Aldreboenden

Ideellt initiativ inom äldrevården

Vi startade ett initiativ i mars 2020 som innebär att vi stöttar äldreomsorgen i att kunna testa sina medarbetare som ett sätt att skapa skyddsbarriärer runt våra äldre och sköra.

Genom att erbjuda dessa personer att testa sig är det möjligt att säkerställa vilka som har börjat bilda antikroppar respektive de personer som behöver tas ur tjänst för att de bär på smittan.

Initiativet genomförs tillsammans med vårdföretaget eHeart samt med generösa donatorer från näringslivet, som möjliggör att arbetet kan drivas utan vinstintresse.

Hur många personer inom äldrevården har hittills testats?

Inom det ideella initiativet har till dags datum har ca 8 000 tester distribuerats till äldreboenden. Ca 6 000 av dessa tester har genomförts.

Resten av testerna fördelas och skickas ut i den takt som vi hinner utbilda personer som kan genomföra testerna. 1-2 äldreboenden och omsorgsenheter per dag utbildas för att kunna genomföra tester.

Vad är syftet med att göra antikroppstester på äldreboenden?

Hedda Care vill genom ökad testning bidra till minskad smittspridning på våra äldreboenden och därmed skapa skyddsbarriär kring våra mest sköra medmänniskor.

Vilka äldreboenden arbetar ni med?

Vi har en stor mängd samarbeten med så väl kommunala som privata äldreboenden, som vi utbildat och försett med tester.

En av aktörerna är Familjeläkarna som driver hälften av äldreboendena i Stockholms-regionen.

Vi försöker att hjälpa i så stor utsträckning som vi kan och som vi hinner med, där vi agerar som ett komplement till den testning som kan erbjudas inom regionen.

Ingen kan göra allt - men alla kan göra något.

Vilket värde har testet? Ska man titta på sensitivitet eller specificitet?

Vi använder framför allt specificitet. Specificiteten för aktuellt test är 99,2%-100%.

Hur rapporterar ni resultaten?

Huvudsyftet är att informera de enskilda individerna. Vi meddelar även arbetsgivarna, dvs de aktuella omsorgsföretagen, om individerna har gett medgivande till det.

Vi har även under en period försett forskare och professorer vid Uppsala Akademiska med våra testresultat för att ingå som underlag i större kliniska studier.