img

BASIC

Hälsoundersökning BASIC – omfattar

  • Basala blodprover inkl läkaranalys
  • Vikt, midjemått och BMI
  • EKG
  • Lungfunktionsundersökning
  • Läkarbedömning av hjärta, lungor och mage

Pris 4 900 kr

Mer om hälsokontroller

myimage
PERSONLIG