FRISKINTYG! Vi hjälper dig med test + intyg kring smittfrihet som kan behövas vid resa eller i arbetet. Maila: covid19@heddacare.se

Hälsokontroller

På Hedda Care arbetar vi förebyggande genom att erbjuda våra patienter hälsokontroller och provtagning för att tidigt upptäcka sjukdom eller risk för sjukdom. Vi kan skräddarsy en undersökning anpassad just för dig men du kan även välja en enklare undersökning med förutbestämt innehåll som täcker det mesta.

myimage
PERSONLIG