PCR-TEST & MEDICAL CERTIFICATE! We can help you with necessary tests and documents for travel. READ MORE\ Vi utför inte vaccinering av Covid-19.
img

VACCINATIONER

Efter det så kallad basprogrammet för vaccinationer, som är rekommenderat av Socialstyrelsen för ditt barn, kan det finnas andra behov av att vaccinera ditt barn så väl som dig själv.

På vårt Hedda Care kan ni vaccinera er hela familjen för att ha ett fullgott skydd tex för TBE eller inför en resa.

Kontakta oss för mer information och för bokning!

Mer om barnläkare

myimage
ADHD-UTREDNINGAR
myimage
BARNLÄKARE & BVC