FRISKINTYG! Vi hjälper dig med test + intyg kring smittfrihet som kan behövas vid resa eller i arbetet. Maila: covid19@heddacare.se
img

ADHD-UTREDNINGAR

På Hedda Care finns psykologer och läkare med lång erfarenhet av att utreda barn för neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och autism. Vi utför även screening för att avgöra om en fullständig utredning är nödvändig eller om det är andra insatser ditt barn behöver.

Vi har i dagsläget inget landstingsavtal varför utredningar i sin helhet bekostas av patientens vårdnadshavare.

Vi utför även utredningar av vuxna.

Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om barnläkare

myimage
BARNLÄKARE
myimage
VACCINATIONER